Magnetix – Magnetsmycken

Magnetix - magnetsmycken jobbar med magnetens positiva verkan på människans välbefinnande.

Magnetix magnetsmycken är utformade från japanska neodymmagneter med hög kvalitet.

Alla magnetsmycken är permanenta med en korrekt polarisering och uppmäter styrkor på 1200, 1800 eller 2200 Gauss (måttenhet för magnetism)

Neodymmagneter består av en legering av mycket sällsynt jordartsmetaller, neodym med järn och bor. Dessa magneter är små, starka och dyra. Dem behåller sin styrka under lång tid - den magnetiska kraften reduceras med 1% per 100:e år.


Historia

Magnetterapi är en gammal behandlingsmetod. Förkristna högkulturer i Kina, Egypten och Rom, använde magnetstenar i kombination med akupunturpunkter för att åtgärda obalans i människokroppen och för att chi, livsenergin skulle kunna flöda fritt. Även från hieroglyfer från gamla Egypten betraktades magnetterapin som oumbärlig. Den legendariska Cleopatra bar en magnetamulett, inte bara i läkande syfte, utan också för att bevara sin skönhet och ungdom. Aristoteles skrifter blev grunden till magnetläkemetoder och på medeltiden kom mer detaljerade rön från abbedissan och läkaren Hildegard von Bingen.

År 1954 fick Linus Carl Pauling Nobelpriset i kemi för upptäckten av den magnetiska egenskapen hos hemoglobinet.

Hemaglobin är ett protein i de röda blodkropparna och en del av blodet. Det har till uppgift att transportera syre till kroppens vävnader, organ och muskler, samt arbeta med ämnesomsättningen inuti cellerna.

Järnet i hemoglobinet är en viktig energibärare och den kan lätt magnetiseras, vilket utnytjas i Magnetix magnetsmycken. Järnatomer har + och - ladningar. 

I Magnetix smycken ligger den negativa polen mot huden. Den drar till sig + laddningar från järnatomerna och rörelsen bildar en attraktionskraft, de röda blodcellerna börjar separera från varandra och kan jobba mer effektivt.

Idag

Jordens starka magnetfält har en direkt påverkan på allt liv på jorden. Idag forskas det intensiv inom skolmedicinen runt magnetismens påverkan av människokroppen, det så kallade Biofältet. Att vi existerar, rör på oss, andas, att vårt blod cirkulerar och att våra celler delar på sig gör att vi producerar magnetism. Det är denna energi som håller oss vitala, friska och krya. Forskare vet idag att energier från magnetiska fält tränger igenom den mänskliga organismen och stör och till och med förstör våra viktiga celler.  

Om det mänskliga biofältet kommer ur balans, uppstår oftast trötthet, utmattning och tillslut sjukdom. Även känslor som stress, ilska, oro och bekymmer har en negativ elektrisk påverkan av kroppens känsliga magnetfält. Vi är mycket mer känsliga än vi tror och påverkas av all elektronik runt oss: el, datorer, plattor och mobiltelefoner. Dessa "måste ha-produkter" som vi idag har nära oss och använder dygnet runt, i bröstfickan och även när vi sover, ex mobiltelefonen på nattduksbordet.


Vinster

Magneterna gör att ihopklibbade röda blodceller ger ett förbättrat blodflöde. Förbättrad blodcirkulation leder till att hjärtat inte behöver pumpa lika hårt och vi får mera syre i hjärtat, hjärnan och resten av kroppen. Det ökade blodflödet gör att slaggprodukter transporteras bort. Blodcirkulationen säkerställer alla processer i kroppen, t.ex. försörjning av syre, vitaminer, enzymer, näring mm. Förbättrad blodcirkulation är hemligheten bakom människans välbefinnande, ökad prestationsförmåga, uthållighet och motståndskraft. Läkningsprocesser påskyndas eftersom syre och näringsämnen snabbare förs ut till skadade delar av kroppen. 

Genom användning av magnetsmycken:

Sänks stressnivån

Varmare händer och fötter

Stimuleras nervsystemet

Lindring av migrän, huvudvärk, depression och svaghet

Minskad ledvärk vid reumatism, artros och artrit

Bättre mental prestation

Bättre koncentration

Lindring av menssmärtor

Lindring av psoriasis och hudproblem

Bättre fysiska prestationer

Kortare läkningstid vid benbrott

Minskning av allergi, astma

Bättre balans

Förbättrad blodcirkulation och blodkärl

Stimulerar produktion av ämnesomsättningen, matsmältningen och cellulär näring

Stimulerar produktion av endorfiner och andra kemiska substanser

Förbättrar PH-balansen i kroppen

Återställer normal cellpolaritet och nervkänsel

Minskning av blåmärken och svullnad

Större motståndskraft mot infektioner

Förbättrar den allmänna hälsan

Magneter har en mycket positiv effekt på genomblödningen. Ett Powerhjärta är på 2200 Gauss (den starkaste magneten), kan hjälpa vid artros och reumatism, ont i knän, armbåge, ryggrad, nacke, axlar och resten av kroppen. Det kan ge en tydlig lindring av problemen, t.o.m. att bli fullständigt fri från smärta. Ont i fingerlederna kan lindras med flexibla magnetringar och armband. Smärtan avtar och rörligheten kommer tillbaka.

 

Magneter skall inte annvändas av personer med pacemaker eller med elakartade tumörer

Magnetiserat vatten    

Vatten är nödvändigt för allt liv. Den mänskliga kroppen består av 80% vatten. Hjärnvävnaden består av 85 % vatten. Människans kropp, precis som alla andra levande organismer, fungerar bäst i en alkalisk miljö på cellnivå, i vävnader och organ. Detta bidrar till en god tillgång på bl.a. syre. Alla infektioner och sjukdomar minskar tillförseln av syre till vävnaderna, som då blir surare, vilket gynnar tillväxten av bakterier, virus och parasiter och därför tar det längre tid att läka infektioner och skador.

I dag finns det bevis att många sjukdomar orsakas av det faktum att människor inte dricker tillräckligt med vatten. Våra kroppar skriker efter vatten. Cellerna torkar, bromsar transporten av proteiner, enzymer, hormoner, kemiska signalsubstaner och vi åldras snabbare med en rad olika sjukdomar och rynkor. För att undvika uttorkning av kroppen bör vi dricka ca1l vatten/30 kg kroppsvikt och dygn.

Vattenbrist ger smärtsignaler: halsbränna, buksmärtor, förstoppning, ryggont, huvudvärk, kärlkramp, ledvärk, uttorkning av hjärna, m.m.

En Magnetvattenstav magnitiserar vattnet och gör det mer hälsobringande för våra kroppar.

Magnetiserat vatten är levande vatten och neutraliserar pH-värdet i våra kroppar. Magnetiserat vatten joniserar kalcium och stärker skelettet. Förebyggande av osteoporos, reumatism och artros.

Det har även en mycket god effekt på cellerna i tunntarmen, vilket accelererar tarmrörelserna.

De bästa resultaten erhålles när vattnet magnetiseras med en magnetstav, under 15 – 20 sekunder och dricks rumstempererat.

Alla djur och växter mår bra av magnetiserat vatten. T.ex. kan rosor stå i vasen i 3 veckor utan att vissna, eftersom inga bakterier utvecklas. Vi människor är precis som rosorna, som borde vattnas varje dag för att behålla kroppens skönhet. Man kan inte stoppa det biologiska åldrandet, men vi kan bibehålla hudens ungdomliga spänst.

Magnetiserat vatten kan hjälpa vid njursten, gallsten, blodproppar, mag- och urinvägsinflamation, förstoppning, prostata, diabetes, mm.

Magneter i sig botar inga sjukdomar, men skapar en mycket god förutsättning för kroppen att självläka


Produkterna finns att köpa hos Monas Skönhetsvård eller genom att maila/ringa på info@monasskonhetsvard.se / 08-410 076 90