Obs – Ombyggnation

Nu startas ett nytt kapitel där salongen kommer utöka med rum, därav kommer det i framtiden bli provisoriska rum tills alla nya rum är klara. Det kommer även ske annan byggnation runtom uppe i lokalerna. Vi kommer avse att lugna behandlingar kan ske andra tider så kunder inte blir störda. Hör av dig om du inte hittar en tid som passar dig.