OBS – Ombyggnation

Nu startas ett nytt kapitel där salongen kommer utöka med rum, därav kommer det bli provisoriska rum tills alla nya rum är klara. Det kommer även ske annan byggnation runtom uppe i lokalerna. Vi kommer avse att lugna behandlingar kan ske andra tider så kunder inte blir störda. Hör av dig om du inte hittar en tid som passar dig eller har andra funderingar.