Behanlingar

Brynfärg inkl. Formning

Formning Bryn

Frans- & Brynfärg inkl. Formning

Fransfärg

Fransfärg + ögonpads

Frans- & Brynfärg inkl. Formning + ögonpads

Lift6-ögon samt ögonpads

Frans- & Brynfärg + Lift6-ögon samt ögonpads

Priser

300 kr

250 kr

475 kr

375 kr

475 kr

575 kr

500 kr

825 kr