Behanlingar

Brynfärg inkl. Formning

Formning Bryn

Frans- & Brynfärg inkl. Formning

Fransfärg

Fransfärg + ögonpads

Frans- & Brynfärg inkl. Formning + ögonpads

Lift6-ögon samt ögonpads

Frans- & Brynfärg + Lift6-ögon samt ögonpads

Priser

275 kr

225 kr

450 kr

350 kr

450 kr

550 kr

500 kr

800 kr