Botox & Fillers

Behandling med fillers (Stylage och Juvederm) och botox (Botulinumtoxin typ A) är välkända och säkra produkter som använts under lång tid. Vi skräddarsyr din behandling efter dina önskemål och förutsättningar. Hyaluronsyrefillers och botulinumtoxin är två olika grupper av injektionsbehandlingar med olika syfte.

Med botox behandlas de linjer som orsakas av muskulär hyperaktivitet.

Med fillers behandlas de linjer som orsakas av volymförlust eller också forma om.


 

Botox

Botox är ett läkemedel som blockerar impulsen från nerven till ansiktsmusklerna. Botox minskar aktiviteten i ansiktsmusklerna så att huden jämnas ut. Effekten märks efter några dagar och förstärks upp till flera veckor efter behandlingen. Detta läkemedel används runt hela världen anses som ett välbeprövat läkemedel, vid rätt behandlingsform och teknik.


 

Fillers

Den fillers som används består av hyaluronsyra. Ett ämne som finns naturligt i din hud och som hjälper till att ge den volym och fukt. Gelén injiceras varsamt in huden för att återställa dess volym, släta ut rynkor och veck samt återställa eller justera läpparnas utseende. Rynkor och veck blir på så vis betydligt mjukare och mindre framträdande. Vanligaste zonerna att behandla är vecket mellan näsa och mungipor samt vecket som går ned från mungiporna.

Behandlingen tar 15-20 minuter. Fillers innehåller bedövning just för att minska smärtan av injektionerna. Olika fillers har också olika molekylstorlek och är anpassade för olika djup i huden. Efter behandlingen kan du få en lätt rodnad eller svullnad. Volymen som åtgår är mycket individuell därför kan man inte garantera att det behandlingsresultat du får vid varje behandlingstillfälle motsvarar det slutresultat du förväntar dig per gång. Vi kan med andra ord inte lämna någon behandlingsgaranti på dessa behandlingar.


 

Efter behandling av botox och fillers

Efter behandlingen kan du få rodnad eller svullnad. Volymen som åtgår är mycket individuell därför kan man inte garantera att det behandlingsresultat du får vid varje behandlingstillfälle motsvarar det slutresultat du förväntar dig per gång.

Hållbarheten och effekten beror på ålder, behandlingsområde, hudens kvalité och hur mycket som injiceras. Man ska vara medveten om att små blåmärken kan tillkomma.