Botox & Fillers

Behandling med fillers (Stylage) och botox (Botulinumtoxin typ A) är välkända och säkra produkter som använts under lång tid. Vi skräddarsyr din behandling efter dina önskemål och förutsättningar. Behandlingen passar både män som kvinnor. Hyaluronsyrefillers och botulinumtoxin är två olika grupper av injektionsbehandlingar med olika syfte.

Med botox behandlas de linjer som orsakas av muskulär hyperaktivitet.

Med fillers behandlas de linjer som orsakas av volymförlust eller också forma om.


 

Fillers

Den fillers som används består av hyaluronsyra. Ett ämne som finns naturligt i din hud och som hjälper till att ge den volym och fukt. Gelén injiceras varsamt in huden för att återställa dess volym, släta ut rynkor och veck samt återställa eller justera läpparnas utseende. Rynkor och veck blir på så vis betydligt mjukare och mindre framträdande. Vanligaste zonerna att behandla är vecket mellan näsa och mungipor samt vecket som går ned från mungiporna.

Behandlingen tar 15-20 minuter. Fillers innehåller bedövning just för att minska smärtan av injektionerna. Olika fillers har också olika molekylstorlek och är anpassade för olika djup i huden. Efter behandlingen kan du få en lätt rodnad eller svullnad. Volymen som åtgår är mycket individuell därför kan man inte garantera att det behandlingsresultat du får vid varje behandlingstillfälle motsvarar det slutresultat du förväntar dig per gång. Vi kan med andra ord inte lämna någon behandlingsgaranti på dessa behandlingar.


 

Botox

Botox är ett läkemedel som blockerar impulsen från nerven till ansiktsmusklerna. Botox minskar aktiviteten i ansiktsmusklerna så att huden jämnas ut. Effekten märks efter några dagar och förstärks upp till flera veckor efter behandlingen. Detta läkemedel används runt hela världen anses som ett välbeprövat läkemedel, vid rätt behandlingsform och teknik.


 

Efter behandling av fillers och botox

Hållbarheten och effekten är ca 6-12 månader men ålder, behandlingsområde, hudens kvalité och hur mycket som injiceras spelar in. Man ska vara medveten om att små blåmärken kan tillkomma. Eftersom verkan av botox är övergående så är alla biverkningar tillfälliga och försvinner med tiden. En lindrig rodnad eller ytlig blödning kan ibland noteras men försvinner inom ett par dagar.

Man ska även ha i åtanke om att ämnet håller olika på alla individer.


 

Information angående Fillers & Botox:
Ny lag trädde i kraft 21-07-01 för att öka säkerheten för de som önskar en behandling med filler och botox. På vår klinik, Monas Skönhetsvård, är läkare Anette Boox konsult och uppfyller alla formella krav för att få utföra dessa behadlingar. Hon har dessutom lång erfarenhet i branschen. Kliniken är registrerad hos IVO (Inspektion för vård och omsorg) vilket krävs för att bli godkänd att erbjuda och utföra dessa tjänster, liksom att det finns en aktuell patientförsäkring. Innan en behandling påbörjas skall man fylla i en hälsodeklaration samt skriva under att man har fått information om behandlingen och förstått den. Om man är ny kund och aldrig tidigare genomgått en sådan behandling blir man kontaktad av läkaren minst 48 timmar innan bokad tid för ytterligare information angående förväntat resultat, risker, hållbarhet och pris. Man har då också möjlighet att ställa frågor direkt till läkaren.
Vid bokningar hos läkare Anette Boox, skall av-ombokningar ske 48 timmar innan behandlingstid.