Belkyra  – Injektionsbehandling med Sagoni Melt är ett godkänt läkemedel för icke-kirurgisk behandling av submentalt fett (oönskat fett under hakan, s.k. dubbelhaka). Dubbelhaka kan bero på många olika faktorer såsom genetiska faktorer, ålder och viktförändringar. Oavsett andledning kan den lokala fettdepån under hakan vara omöjlig att bli kvitt trots god kosthållning samt fysisk aktivitet

Belkyra injiceras i området under hakan och bidrar till att fettcellerna under hakan gradvis bryts ner och reduceras vilket ger ett intryck av skarpare ansiktskonturer och förbättrar utseendet av hakprofilen. Belkyra är ett helt naturligt ämne. Det innehåller den aktiva substansen deoxicholsyra som tillverkas naturligt i kroppen för att underlätta nedbrytningen av fett i kosten.

Hur många behandlingar krävs och vad kan jag förvänta mig för resultat?

Vid bokning av konsultationen görs en individuell bedömning av området och hur många behandlingar som krävs  för att  du ska få det resultat du eftersträvar. Vanligtvis behövs 2-4 behandlingar och det måste gå minst en månad mellan varje behandlingstillfälle.  En behandling tar endast 15-20 minuter och ger permanenta resultat.

Efter behandlingen

Efter injektionsbehandling med Belkyra uppstår en lätt svullnad i det injicerade området. Detta är helt normalt och betyder att behandlingen fungerar och att fettet bryts ner.

Återhämtningen  går oftast snabbt och konvalescensen är oftast längst efter det första behandlingstillfället. Blåmärken, smärta och känselbortfall kan uppstå men dessa biverkningar kan minimeras genom behandling med is och kyla över behandlingsområdet.