UltraCavity är en ultraljudsbehandling som påverkar fettcellerna så de imploderar (går sönder inåt)/ ”smälter”. De tas omhand av vårt blod/lymfsystem för att förbrännas.

Vår metabolism tar hand om större delen av detta fett och det förbränns eller kommer ut naturlig väg.

UltraCavity gör det möjligt att behandla stora områden snabbt, effektivitet och med absolut säkerhet.

UltraCavity är specifikt utformad och byggd för att snabbt minska celluliter och fettvävnad med ett resultat som kan jämföras med fettsugning, utan de besvär och negativa effekter som en operation medför.

UC är bland de första utrustningarna i världen att använda sig av kavitation principen för behandling av fett, ödematös- och fibrösa celluliter. Längre studier över denna metod och år av kliniska prövningar tillåter idag oss att få en teknik som leder till en verklig minskning av fettansamling och celluliter utan kirurgiska ingrepp. Resultaten bekräftas av den kliniska studien utförd av Derming SRL.

  • Ingen smärta under/efter behandling
  • Kort behandlingstid
  • Man kan arbeta som vanligt
  • Billigare än fettsugning
  • Inga biverkningar eller sidoeffekter
  • Man kan punktbehandla
  • UltraCavity focuserar BARA på fettet

Ultraljudets vibrationer (Hz) påverkar fettcellerna så att cellmembranet brister (cellen imploderar), fettet läcker ut och tas omhand av kroppens metabolism som omvandlar det till energi samt att det bryts ner och försvinner ur kroppen på ett naturligt sätt och de celler som ej försvinner eller används som energi återskapas med ett tunnt cellmembran vilket gör det lättare för kroppen att ta hand om det. Alla fettceller påverkas även de som suttit länge, och de minskar i storlek, vilket gör att resultatet blir jämare.

Man behandlar även celluliter och strier/bristningar samtidigt, går ej vid fettsugning

UltraCavity har genomgått många tester för tillförlitlighet och säkerhet.